ÄVEN LUFT BEHÖVER SERVICE

Våra tjänster för ett väl fungerande inomhusklimat

SE FILMEN OM I3AHCO

INJUSTERING

För att fördela luftmängden rätt i byggnaden, få balans mellan till- och frånluft, erhålla en effektiv ventilationsfaktor, förhindra att ”kortslutningseffekt” uppstår mellan till- och frånluftsystem, undvika drag i vistelsezonen samt få en god komfort i vistelsezonen så krävs injustering.

OVK-BESIKTNING

Enligt Förordningen (1991:31 ÖVR 61) senast ändrad (2009:5 ÖVR 85) som föreskriver när och hur funktionskontroll av ventilationssystem i alla våra daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och affärer ska ske. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemen uppfyller och bibehåller sin prestanda och kapacitet. Kontrollen ska ske regelbundet, med olika intervall beroende på vilket ventilationssystem som är installerat i fastigheten och vad fastigheten används till. AB I3AHCO Service är behörig OVK-kontrollant och hjälper dig att genomföra OVK-besiktning och administration.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Luft är en färskvara. Och som alla färskvaror måste den kontinuerligt vårdas med omsorg. Med rätt service mår både luften och människorna bättre. Samtidigt sänker du driftkostnaden och ökar livslängden på din luftbehandlingsanläggning. Rätt service ger god luft, en lönsam investering!

ENERGI

Många förvaltare, företagare och fastighetsägare slösar varje år miljontals kronor på att inte se över sin energiförbrukning. Trots att detta är en allt dyrare post, tar de flesta inte tag i problemet, utan tror redan man gjort allt. Lika vanligt är det att man köper in dyr utrustning, utan att först analysera ordentligt vad som ger den bästa totalekonomin.

Hör av dig till oss!

Hör av dig till oss idag så hjälper vi dig med det du behöver! Du kan även ringa oss på 040-365 180.
    För att kontakta oss måste du godkänna att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.