INJUSTERING

Service för ett väl fungerande inomhusklimat

Kontakta oss

Injustering

På olika håll har problemen med att mäta luftflöden och lufthastigheter ägnats stor uppmärksamhet. Anledningen till detta är dom stora svårigheter som förknippas med dessa mätningar i första hand under fältmässiga förhållanden samt den stora betydelse ventilationsanläggningens funktion har på inomhusklimatet. De mätmetoder som används måste ha kända och låga metodfel. Det finns många faktorer som påverkar mätresultatet och som måste kontrolleras i samband med mätningen. Metoder för mätning av luftflöden redovisas i Anvisningar för mätmetoder T9:2007 skriften är en vidareutveckling av T32:1982 och T22:1998.

Vad innebär injustering?

Syftet med injustering av luftflöden i en ventilationsanläggning är att uppnå att anläggningen levererar specificerade luftflöden med vissa föreskrivna tillåtna avvikelser.
Att installerad ventilationsanläggning får så hög verkningsgrad och prestanda som möjligt, avseende inomhusklimat, komfort, mm.
Fördelning av luftmängder och kontroll av spridningsbild hos luftdon.
Att projekterade luftflöden och funktion uppfylls.

Varför injustering?

För att fördela luftmängden rätt i byggnaden och få balans mellan till- och frånluft.
Erhålla effektiv ventilationsfaktor, och god komfort i vistelsezonen.
Förhindra att ”kortslutningseffekt” uppstår mellan till- och frånluftsystem.
Undvika drag i vistelsezonen.

Hör av dig till oss!

Hör av dig till oss idag så hjälper vi dig med det du behöver! Du kan även ringa oss på 040-365 180.
    För att kontakta oss måste du godkänna att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.