OVK-BESIKTNING

Service, produkter och lösningar för ett väl fungerande inomhusklimat

KONTAKTA OSS

OVK: – Obligatorisk ventilationskontroll – Lagstadgad kontroll av ventilationssystem.

1992 infördes OVK, enligt förordningen (1991:36 ÖVR 61) senast ändrad ( BFS 2009:5 ÖVR 85 ) som träder i kraft 1 maj 2009, som föreskriver när och hur funktionskontroll av ventilationssystem i alla våra daghem, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader, affärer, mm ska ske. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemen uppfyller och bibehåller sin prestanda och kapacitet. Kontrollen ska ske regelbundet, med olika intervall beroende på vilket ventilationssystem som är installerat i fastigheten och vad fastigheten används till.

Undantag från OVK-kontroll.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation typ FX-, FT- eller FTX-ventilation.
Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Med en- och tvåbostadshus avses i denna författning bostadshus som innehåller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter.

Intervaller för återkommande besiktning m.m.

text15_smallÅterkommande besiktning ska utföras med de intervall som anges i följande sammanställning.

Byggnader Besiktningsintervall
1. Intervall 3 år. Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadhus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.
2. Intervall 6 år. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

 

Detta erbjuder AB I3AHCO SERVICE.

Besiktningsmän med gedigen utbildning och goda kunskaper i regelverket. Certifierade av Swedcert med Riksbehörighet typ K, Behörighet för alla typer av ventilationssystem.

Hör av dig till oss!

Hör av dig till oss idag så hjälper vi dig med det du behöver! Du kan även ringa oss på 040-365 180.
    För att kontakta oss måste du godkänna att dina personuppgifter hanteras enligt vår personuppgiftspolicy.